Scheidsrechters cursus zaterdag 14 september 2013

De scheidsrechters cursus begon om 10 uur in de morgen in Utrecht.  In totaal waren er 38 cursisten voor de D-licentie en 3 cursisten voor de B-licentie. Zoveel deelnemers hadden ze in jaren niet gehad! Iedereen moest zichzelf even voorstellen (hoe oud, hoe lang hij al aan taekwondo deed, welke gub/dan en voor welke vereniging hij lid was).

De cursus begon met het uitleggen waar de verschillende licenties voor waren en waarom deze gehaald dient te worden. Voor iedereen die wilt opgaan voor zwarte band en ouder is als 16 jaar, moet in het bezit zijn van een D-licentie. Wanneer je voor je 2e dan wilt opgaan moet je in het bezit zijn van een B-licentie.

Bij een toernooi bij het onderdeel Matsogi (sparren) zijn er per veld minimaal 6 scheidsrechters nodig. Op een veld van 8 bij 8 meter is een matscheidsrechter. Op iedere hoek van de mat zit een hoekscheidsrechter. Dan is er nog een jurytafel waar de score, waarschuwingen en strafpunten wordt bijgehouden. Daaraan zit de jurypresident. Dit is de hoofdscheidsrechter en geeft aan het einde van de partij ook aan wie de winnaar is. In de ideale situatie zitten er aan die tafel ook nog 2 jurymembers. 1 zorgt ervoor dat de score goed bijgehouden wordt en de ander zorgt ervoor dat de deelnemers voor de volgende partij opgeroepen worden en klaarstaan met de beschermers aan.

Bij een D-licentie ben je hoekscheidsrechter bij het sparren of mag je achter de tafel plaatsnemen als jurymember. Voor jurypresident en matscheidsrechter heb je een B-licentie nodig.

In de praktijk geeft de matscheidsrechter de straffen (waarschuwingen en strafpunten) en de hoekscheidsrechters de gescoorde punten.

Er zijn 2 sparringsvormen mogelijk. Het punt/stop systeem en het doorgaande systeem. Bij het punt/stop systeem telt alleen het eerst scorende actie. Wanneer de matscheidsrechter een mogelijke score ziet stopt hij de partij (HEACHYO) en vraagt hij bij het commando (SUNG) wie heeft gescoord (rood of blauw) en met hoeveel punten.  Deze punten krijg je alleen als de actie gezien wordt door 2 of meer hoekscheidsrechters die het met hetzelfde aantal punten beoordelen. Wanneer 2 scheidsrechters voor de rode en 2 voor de blauwe kiezen worden er geen punten toegekend. Wanneer een hoekscheidsrechter het niet goed heeft gezien of geen score zag geeft hij dat aan door zijn handen te kruisen.  De matscheidsrechter bepaald of er punten gescoord zijn en geeft deze door aan de jurytafel.

Een goed punt moet aan bepaalde eisen voldoen.

-Hij moet op correcte wijze zijn uitgevoerd. - hij moet dynamisch (voldoende kracht), doelmatig, snel en met precisie uitgevoerd worden. – hij moet gecontroleerd (beheerd) het doel raken.

Bij het doorgaande systeem wordt de partij alleen onderbroken door de matscheidsrechter om waarschuwingen of strafpunten te geven. Dit is bijvoorbeeld ook als iemand buiten het veld komt. Een techniek en/of combinaties van technieken worden allemaal genoteerd door de hoekscheidsrechters op een formulier samen met de waarschuwingen en strafpunten. Aan het einde van de partij telt de hoekscheidsrechter alle punten bij elkaar op en bepaald zo wie er volgens hem de winnaar is. Hij geeft die aan de matscheidsrechter dichtgevouwen die vervolgens alle briefjes aan de jurypresident geeft. Ook hier geldt dat de winnaar degene is die de meeste stemmen heeft gekregen. Bij een gelijk spel wordt er nog een ronde gespard.

1 punt krijg je als er een stoot gescoord wordt op het lichaam of op het hoofd(ook gesprongen). Op de nek kan je een punten maken dit is verboden.

 2 punten krijg je als er een schop gescoord wordt op het lichaam.(ook gesprongen)

3 punten krijg je als er een schop gescoord wordt op het hoofd.(ook gesprongen).

Na al deze info was het 12 uur en hadden  we pauze. Na de pauze zijn we in praktijk gaan brengen wat we allemaal geleerd hadden. Dat was leuk. We werden in 3 groepen opgedeeld. Per groep 1 scheidsrechters die voor zijn B-licentie kwam en hij had het druk en moest alle partijen matscheidsrechter zijn. De rest van de cursisten moesten de hoekscheidsrechter, jurytafel bemannen en natuurlijk tegen elkaar sparren en coach spelen. Bij 2 velden werd het doorgaande systeem geoefend en op 1 veld het punt/stop systeem. Bij de deelnemers zat ook een jongen die aan het trainen was voor de Nederlandse  kampioenschappen van 17 november. Hij was 16 geworden en had al 2e dan. Degene die tegen hem moesten hadden het zwaar!

Ik heb veel geoefend en ook het sparren tegen andere deelnemers vond ik erg leuk/leerzaam. Dat is toch anders als tegen leden van onze eigen vereniging. Om 16.15 u was alles gedaan en kregen we de officiële scheidsrechters stropdas. Nu moet ik nog 2 officiële toernooien scheidsrechter zijn en heb ik mijn scheidsrechters certificaat.

Hubert Gresnigt